महाराष्ट्रातील वाडासंस्कृतीची नव्याने ओळख करून देणाऱ्या ढेपेवाडा ह्या वास्तूला आपल्या नातलग ,मित्रांसह आमच्या दिवसभराच्या सहलीद्वारे जरूर भेट द्या !!!

१) पर्वणी :

  ) :- दिवसभराची सहल : सकाळी ९ ते ४ वाजेपर्यंत  ( ह्या सहलीत सकाळचा नाष्टा, दुपारचे जेवण व चहा समाविष्ट )

   ) :- दुपारची सहल : दुपारी २:३० ते ९:३० वाजेपर्यंत. ( ह्या सहलीत दुपारचा नाष्टा  व  जेवण समाविष्ट )

  • सोमवार ते शुक्रवार पर्यंत विशेष सवलत ( सरकारी सुट्या तसेच दिवाळी, नाताळ, उन्हाळी सुट्ट्यां व्यतिरीक्त)

 

अ. क्र.व्यवस्थाप्रौढमुलं (४ ते ११ वर्षे)जी. एस. टी
सामाईक बैठक व्यवस्थेसह१०५०/- प्रति व्यक्ती७५०/- प्रति मुल५ %
वाड्यातील खोलीसह (८ ते १० व्यक्तींसाठी) १,३५०/- प्रति व्यक्ती१०५०/- प्रति मुल५ %
ड्रायव्हर५००/- प्रति व्यक्ती-५ %
२ ते ७ व्यक्तींसाठी वाड्यातील एक खोली२,४००/- प्रति खोली -१२ %
*** यातील सर्व दर व माहिती पुर्व सूचने शिवाय बदलु शकतात. ***

Book Now