अनुभूती : रात्रीच्या वास्तव्याची सहल ( सकाळी १२ ते दुसय्रा दिवशी सकाळी १० वा.)

  • वाड्यातील भोजन घेणे अनिवार्य आहे भोजन न घेतल्यास पैसे कमी होणार नाहीत.
  • पारंपारिक पोषाख व सर्व खेळ विनामुल्य वापरण्यास मिळतील.
  • सोमवार ते शुक्रवार पर्यंत विशेष सवलत ( सरकारी सुट्या तसेच दिवाळी, नाताळ, उन्हाळी सुट्ट्यां व्यतिरीक्त)
अ. क्र व्यवस्था दर (रु)
दोन व्यक्तींसाठी एक खोली३,५००/- प्रति खोली
खोलीतील जादा व्यक्तींसाठी (जास्तीत जास्त दोन)१,०००/- प्रति व्यक्ती
खोली व कोकणीघरातील मुलं (४ ते ११ वर्षे ) ८००/- प्रति मुल
कोकणी घर (कमीत कमी १५ व्यक्ती जास्तीत जास्त २० व्यक्ती)१,०००/- प्रति व्यक्ती
*** यातील सर्व दरांवर १२% जी. एस. टी लागू होईल ***
*** यातील सर्व दर व माहिती पुर्व सूचने शिवाय बदलु शकतात. ***
अ. क्र भोजन व्यवस्था
(संपुर्ण शाकाहारी पद्धतीचे दुपारचे भोजन, सकाळ, संध्याकाळचा चहा , नाष्टा व रात्रीचे भोजन समाविष्ट)
दर (रु)
प्रौढ व्यक्तींसाठी १,०००/- प्रति व्यक्ती
मुलं (४ ते ११ वर्षे )७००/- प्रति मुल
*** यातील सर्व दरांवर ५% जी. एस. टी लागू होईल ***
*** यातील सर्व दर व माहिती पुर्व सूचने शिवाय बदलु शकतात. ***

Book Now