अनुभूती : रात्रीच्या वास्तव्याची सहल ( सकाळी १ ते दुसय्रा दिवशी सकाळी १० वा.)

अ. क्र २१ तासांतील सर्व भोजनांसह राहण्याची व्यवस्था दर (रु)
दोन व्यक्तींसाठी एक खोली५८००/- प्रति खोली
खोलीतील जादा व्यक्तींसाठी (जास्तीत जास्त दोन)२,०००/- प्रति व्यक्ती
खोली व कोकणीघरातील मुलं (४ ते ११ वर्षे ) १,६००/- प्रति मुल
कोकणी घर (कमीत कमी १५ व्यक्ती जास्तीत जास्त २० व्यक्ती)२,२००/- प्रति व्यक्ती
*** ह्या सहलीत बुफे पद्धतीने दुपारचे व रात्रीचे भोजन, सकाळ आणि संध्याकाळचा चहा, नाश्ता (शुद्ध शाकाहारी) समाविष्ट आहे. ***
*** यातील सर्व दरांवर १२% जी. एस. टी लागू होईल ***
*** यातील सर्व दर व माहिती पुर्व सूचने शिवाय बदलु शकतात. ***
*** ढेपे वाडा नुसता पहण्यासाठी उपलब्ध नसून सहलीचे आरक्षण केलेल्या व्यक्तींनाच इथे प्रवेश दिला जातो. कृपया कुणीही ९८२२६४०५९९ / ९७६३२७६२३२ ह्या क्रमांकावर संपर्क साधल्याशिवाय थेट ढेपे वाड्यावर जाऊ नये. ***

Inquire Now